Hoe moet de grond zijn voor het kweken van groenten

Hoe moet de grond zijn voor het kweken van groenten

Wanneer men overweegt een eigen tuin aan te leggen, moet de bodem een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. Het is immers de basis van de productie: in de tuinaarde ontwikkelen de planten zich en daaruit halen zij de nodige voedingsstoffen voor een goede ontwikkeling.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe belangrijk tuinaarde is voor de groenteteelt en hoe je deze correct beheert. Veel plezier bij het lezen!

Bodemvorming

De aarde in de tuin, die als een complex systeem wordt beschouwd, bestaat uit drie delen: het vaste deel, dat bestaat uit klei, zand en organisch materiaal, het vloeibare deel, dat bestaat uit water, en het gasvormige deel, dat bestaat uit lucht.

Een correcte behandeling is van essentieel belang om het productief en gezond te houden en in staat te stellen de groei en ontwikkeling van planten te bevorderen, zonder dat het degradeert.

Het kiezen van de plaats

Wie besluit een huis tuin aan te leggen, heeft niet altijd veel plaatsingsmogelijkheden. Daarom moet je je uiteindelijk aanpassen aan de beschikbare ruimte. Maar bij deze keuze moeten enkele punten in acht worden genomen: de grond moet vlak zijn en mag geen regenwater of irrigatie tegenhouden.

Een andere factor die in acht moet worden genomen, is dat de ruimte zonlicht en gematigde wind moet ontvangen. De grond moet los, diep en rijk aan organisch materiaal zijn.

Hoe de bodem wordt beheerd

Losse tuinaarde is het meest geschikt voor beplanting en maakt het gemakkelijker om groenten te telen. Dit vergemakkelijkt niet alleen de voorbereiding van de grond, maar ook het planten of verplanten van zaailingen, alsmede de ontwikkeling van de planten zelf. Vermijd dus de aanleg van jouw moestuin op plaatsen met zeer verdichte grond of grind, want dit zijn moeilijke factoren om te overwinnen.

Om het planten van sommige soorten te vergemakkelijken, is een tip in verband met de behandeling met de grond ook de voorbereiding van de bedden. Dit komt doordat zij overmatige ophoping van water voorkomen, vooral bij aanplant in laagvlakten of uiterwaarden. Bovendien maken ze het werk gemakkelijker, vooral wanneer het nodig is om te wieden.

Wanneer moet er worden bemest?

Aangezien het niet altijd mogelijk is te rekenen op een grond die gemakkelijk te bewerken is of die de nodige voedingsstoffen bevat voor de planten om hun levenscyclus te voltooien, bestaat de mogelijkheid om de grond zo te bewerken dat hij in adequate omstandigheden voor de teelt zal verkeren.

Door bemesting is het mogelijk voedingsstoffen aan de bodem toe te voegen of te vervangen, aangezien dit essentiële chemische elementen zijn voor de groei en ontwikkeling van geteelde planten.

Maar de vraag rijst altijd: hoe herken je dat de bodem verbetering behoeft?

Het antwoord op de vraag ligt meestal in de planten zelf. Door ze te observeren kan worden vastgesteld of zij, en dus ook de bodem, een voedingstekort hebben.

Zo kunnen nieuwe bladeren zonder groei en gedraaid, en misvormde en bevlekte vruchten een teken zijn van calciumgebrek.

Om tekorten in de bodem op te lossen en ervoor te zorgen dat planten gezond groeien, is het gebruik van organo minerale meststoffen een optie. Dit zijn organische meststoffen verrijkt met minerale voedingsstoffen die de bodemvruchtbaarheid en de fysische eigenschappen helpen verbeteren.

Voeg waarde toe aan jouw tuin en heb altijd het beste voedsel

Het is noodzakelijk de plaats van de planten te bepalen om de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daartoe is het raadzaam van tevoren te onderzoeken welke afstand en grootte van de gaten elke soort nodig heeft, en ook welk licht geschikt is voor een goede ontwikkeling van elke soort.

Biologisch voedsel consumeren is gezond voor je en duurzaam voor de wereld. Wanneer je biologische groenten kweekt, kiest je voor de zekerheid van een voedingsmiddel dat vrij is van chemische ingrepen en rijk aan smaak en voedingsstoffen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.